Translatica, kierunek angielsko-polski
falsify czasownik;
fałszować medycyna;
sfałszować techniczny;
falsyfikować nauki ścisłe;
podrobić;
zafałszować techniczny;
zawieść;
zawodzić;
nicować;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich