Translatica, kierunek angielsko-polski

expressional przymiotnik;
wyrazowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich