Translatica, kierunek polsko-angielski
wyrażeniowy przymiotnik;
locution;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich