Translatica, kierunek angielsko-polski
explore czasownik;
badać;
eksplorować medycyna;
zbadać medycyna;
zgłębiać książkowe, oficjalne;
poznawać;
zgłębić książkowe, oficjalne;
zwiedzać;
odkryć;
odkrywać;
zwiedzić;
wybadać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich