Translatica, kierunek angielsko-polski
exclude czasownik;
wyłączać prawo, informatyka;
wykluczać informatyka;
pomijać;
pominąć;
wydalić;
usunąć;
omijać;
odrzucać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich