Translatica, kierunek polsko-angielski
pomijać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też pominąć
omit;
skip informatyka;
overlook;
disregard;
leave out;
ignore informatyka;
exclude;
bypass przenośne;
pass over;
drop;
pass;
neglect;
override;
discount;
evade;
pretermit;
leave;
overpass;
pass by;
eliminate;
passing;
skip;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich