Translatica, kierunek angielsko-polski
ending rzeczownik;
końcówka językoznawstwo, medycyna;
koniec;
finał;
reszta;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich