Translatica, kierunek angielsko-polski
discussion rzeczownik;
dyskusja;
omówienie techniczny;
debata;
rozprawa;
roztrząsanie książkowe, oficjalne;
rozmowa;
omawianie;
dysputa;
omawiać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich