Translatica, kierunek polsko-angielski
debatować czasownik, aspekt niedokonany;
debate polityka;
discuss;
debating;
reason;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich