Translatica, kierunek angielsko-polski
die czasownik;
umierać przenośne, książkowe, oficjalne;
umrzeć przenośne, książkowe, oficjalne;
ginąć;
zemrzeć książkowe, oficjalne;
zginąć techniczny;
zdychać potoczne, nieoficjalne;
skonać książkowe, oficjalne;
obumierać książkowe, oficjalne;
konać;
mrzeć książkowe, oficjalne;
zamierać;
gasnąć;
obumrzeć książkowe, oficjalne;
zdechnąć potoczne, nieoficjalne;
zgasnąć;
uschnąć;
padać;
paść;
wyzdychać pejoratywne;
posnąć;
snąć;
odumrzeć książkowe, oficjalne;
odumierać książkowe, oficjalne;
sczeznąć książkowe, oficjalne;
zanikać;
pomrzeć;
usychać;
wygasać przenośne;
died;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich