Translatica, kierunek polsko-angielski
zdychać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też zdechnąćdie potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich