Translatica, kierunek angielsko-polski

dictum rzeczownik;
powiedzenie literackie;
sentencja;
opinia sędziego prawo;
maksyma;
dictum książkowe, oficjalne, literackie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich