Translatica, kierunek polsko-angielski
maksyma rzeczownik, rodzaj żeński;
maxim książkowe, oficjalne;
adage;
saying literatura;
motto ang. brytyjska, książkowe, oficjalne;
principle;
dictum;
moralism;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich