Translatica, kierunek angielsko-polski
department rzeczownik;
dział;
wydział ang. amerykańska;
oddział;
katedra szkolnictwo wyższe;
resort;
sekcja;
urząd;
stoisko handel;
referat;
zakład;
instytut;
pion prawo;
wydziałowy szkolnictwo wyższe;
dziedzina;
biuro;
agenda;
dział w sklepie finanse, prawo;
fakultet;
placówka;
gałąź;
studium;
resortowy;
działka przenośne, potoczne, nieoficjalne;
stoiskowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich