Translatica, kierunek polsko-angielski
oddziałowy rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
ward medycyna;
section;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich