Translatica, kierunek angielsko-polski
decay czasownik;
gnić chemia, medycyna;
niszczeć;
podupadać przenośne;
rozpadać się biologia, chemia, medycyna, fizyka;
rozkładać się chemia, medycyna;
zanikać techniczny;
butwieć;
zgnić;
spróchnieć potoczne, nieoficjalne;
wietrzeć geologia;
marnieć;
zetleć;
rozpadać;
chylić się ku upadkowi przenośne;
przekwitać przenośne, książkowe, oficjalne;
zmurszeć;
psuć;
zamierać;
zbutwieć;
podupaść przenośne;
niszczyć;
walić;
przegnić;
zmarnieć;
przekwitnąć przenośne, książkowe, oficjalne;
upaść;
upadać;
murszeć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich