Translatica, kierunek polsko-angielski
marnieć czasownik, aspekt niedokonany;
languish przenośne;
wilt;
decay;
perish;
pine;
worsen;
decline;
pine away;
wither;
droop;
be wasted;
starve;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich