Translatica, kierunek angielsko-polski
cut off czasownik;
odcinać techniczny;
uciąć;
odkroić;
obciąć;
ściąć;
odrzynać;
przerwać;
odłączyć medycyna;
odkrajać;
odrąbać;
obrzynać;
urżnąć;
okroić;
odłączać medycyna;
skroić;
skrajać;
skrawać;
urzynać;
urznąć;
odkrawać;
zrzynać;
ukroić;
odcięty;
skrócić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich