Translatica, kierunek polsko-angielski
przycinać czasownik, aspekt niedokonany;
trim informatyka;
clip;
prune ogrodnictwo;
cut;
truncate;
crop fotografia;
lop;
dock weterynaria;
taunt;
cut back;
bob;
cut short;
trimming;
cut off;
pruner;
clip;
dress ogrodnictwo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich