Translatica, kierunek angielsko-polski
criticize czasownik;
krytykować techniczny;
ganić;
zganić;
dawać ocenę ekonomia, prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich