Translatica, kierunek angielsko-polski
conveyance rzeczownik;
przewóz ang. brytyjska;
przeniesienie prawo;
transport ang. brytyjska;
pojazd;
cesja prawo;
wehikuł;
lokomocja ang. brytyjska;
zwożenie;
przelanie;
akt cesji;
cesyjny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich