Translatica, kierunek angielsko-polski
condemn czasownik;
potępiać religia;
skazywać prawo, przenośne;
potępić religia;
skazać prawo, przenośne;
osądzać;
osądzić;
zganić;
ostro krytykować ekonomia, prawo;
zdradzić;
zdradzać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich