Translatica, kierunek polsko-angielski
skazać czasownik, aspekt dokonany;
sentence przenośne;
convict;
condemn prawo, przenośne;
doom;
adjudge;
fated;
condemned;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich