Translatica, kierunek angielsko-polski
characteristic rzeczownik;
cecha chemia, medycyna;
właściwość chemia, medycyna;
cecha charakterystyczna chemia, medycyna;
znamię;
atrybut;
sylwetka;
cecha;
parametry;
wyróżnik książkowe, oficjalne;
cecha logarytmu matematyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich