Translatica, kierunek polsko-angielski
parametr rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
parameter;
argument matematyka;
parametre;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich