Translatica, kierunek angielsko-polski
bypass czasownik;
omijać motoryzacja, informatyka, przenośne;
pomijać przenośne;
obchodzić informatyka, techniczny;
objechać;
ominąć motoryzacja, przenośne;
pominąć przenośne;
obejść;
przepływ omijający medycyna;
bajpasowy;
bypassowy;
zespolenie omijające medycyna;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich