Translatica, kierunek angielsko-polski
business rzeczownik;
biznes;
interes potoczne, nieoficjalne;
sprawa;
firma;
zajęcie;
handel;
branża;
interesy;
zawód;
biznesowy;
działalność gospodarcza finanse, prawo;
kupiectwo;
zadanie;
afera potoczne, nieoficjalne;
program dnia finanse, prawo;
działalność handlowa finanse, handel;
kupiecki;
proceder;
handlowy;
urzędowy;
business;
fach;
zakład rzemieślniczy ekonomia, prawo;
branżowy;
biznesik;
biznesowo;
firmy;
interest;
biznesy;
akcja;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich