Translatica, kierunek polsko-angielski
służbowy przymiotnik;
official;
business;
company;
service;
orderly;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich