Translatica, kierunek angielsko-polski
blow czasownik;
dmuchać medycyna, potoczne, nieoficjalne;
wiać;
dąć;
powiewać;
zadąć;
nawiewać potoczne, nieoficjalne;
nawiać potoczne, nieoficjalne;
powiać;
chuchać;
przepuścić potoczne, nieoficjalne;
kwitnąć;
zawiać;
wysadzić;
grać;
rozwiać;
dmuchnąć potoczne, nieoficjalne;
wionąć książkowe, oficjalne;
zawiewać;
przepuszczać potoczne, nieoficjalne;
przywiać;
przewiać;
przepalać się technika;
spalić;
zawalić;
mieść książkowe, oficjalne;
wydymać;
zwiać potoczne, nieoficjalne;
wyrzucać;
pęknąć;
wybuchać;
wysadzać;
podąć;
wdmuchać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich