Translatica, kierunek polsko-angielski
przepuszczać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też przepuścić
transmit fizyka;
leak;
pass;
let through szkolnictwo wyższe, szkolnictwo;
percolate;
permeate;
miss;
squander;
let pass;
blow potoczne, nieoficjalne;
let in;
transmission technika;
balk;
pervious;
pass up potoczne, nieoficjalne;
let by;
bleed;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich