Translatica, kierunek angielsko-polski
bawl czasownik;
ryczeć potoczne, nieoficjalne;
drzeć potoczne, nieoficjalne;
buczeć;
krzyczeć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich