Translatica, kierunek polsko-angielski
drzeć czasownik, aspekt niedokonany;
tear;
rend;
wear out;
scream;
rip;
strip;
lacerate;
bawl potoczne, nieoficjalne;
tear up;
quarrel;
wear down;
shred;
squabble;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich