Translatica, kierunek angielsko-polski
bail czasownik;
czerpać;
wpłacić kaucję prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich