Translatica, kierunek angielsko-polski
backbite czasownik;
obmawiać;
obgadywać potoczne, nieoficjalne;
obgadać potoczne, nieoficjalne;
obmówić;
nagadać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich