Translatica, kierunek angielsko-polski
at a guess przysłówek;
na oko;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich