Translatica, kierunek polsko-angielski
na oko przysłówek;
about;
by eye;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich