Translatica, kierunek angielsko-polski

acute accent rzeczownik;
akcent akutowy językoznawstwo;
akut;
akcent ostry językoznawstwo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich