Translatica, kierunek polsko-angielski
akcent ostry rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → acute accent językoznawstwo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich