Translatica, kierunek angielsko-polski
acting rzeczownik;
aktorstwo kino, teatr;
gra;
granie;
czynienie;
zastępca;
praca;
operacja;
graniowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich