Translatica, kierunek angielsko-polski
acquit czasownik;
uniewinnić prawo;
uniewinniać prawo;
uwolnić;
uiścić;
uwalniać;
zwolnić;
zwalniać;
spłacać;
spłacić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich