Translatica, kierunek polsko-angielski
uniewinniać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też uniewinnić
acquit prawo;
exculpate;
exonerate;
absolve prawo;
excuse;
discharge;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich