zły

Słownik polsko-angielski PWN

zły przym. (osoba, przykład) bad; (siła, duch) evil; (kierunek, wybór) wrong
zły sen nightmare
być złym na kogoś o coś to be angry with sb over sth
co gorsza what is worse
co
1 zaim. what
co to jest? what’s this?
co robisz? what are you doing?
czemu się tak przyglądasz? what are you looking at?
o czym oni mówią? what are they talking about?
2 przyim. every
co dziesięć minut every ten minutes
co jakiś czas every now and then
3 spój.
co ciekawe... what’s interesting...
co gorsza/więcej... what’s worse/more...
4 part.
co najmniej/najwyżej at least/most
dobry przym. good
dobry/najlepszy gatunek good/best quality
zmienić się na lepsze to change for the better
być dobrym z matematyki to be good at maths
SZK ocena dobra/bardzo dobra a B/an A
na dobre for good
na dobre i na złe for better and for worse
dużo przysł. a lot
dużo lepszy/gorszy far better/worse
za dużo jeść/mówić to eat/talk too much
dużo więcej much/many more
forma ż. (postać, sposób) form; (kształt) shape; (do ciasta) tin; (odlewnicza) mould, mold AmE; (wykrój) pattern
być w dobrej/złej formie to be in good/poor form
gust m. taste
być w dobrym/złym guście to be tasteful/in bad taste
przeczucie n. premonition
złe przeczucia forebodings, misgivings
samopoczucie n.
mieć dobre/złe samopoczucie to feel well/bad
uczynek m. act
zły uczynek misdeed
dobry uczynek act of kindness

Słownik polsko-niemiecki PWN

zły
schlecht
(na kogoś) böse
gorszy schlechter, schlimmer
tym gorzej desto schlimmer
zmieni(a)ć się na gorsze sich zum Schlimmen wenden
w najgorszym razie 〈pot wypadku〉 schlimmstenfalls
lądować
landen
(statek) am Ufer anlegen
(samolot) auf den Boden niedergehen
przen wylądować w rowie przydrożnym im Straßengraben landen
kierowca wylądował w izbie wytrzeźwień der Fahrer landete in der Ernüchterungsstube
lot nie móc lądować z powodów atmosferycznych 〈pot złej pogody〉 wegen schlechten Wetters nicht landen können
lądować przymusowo notlanden
(osadzić) maszyna wylądowała w Paryżu die Maschine landete in Paris
być zmuszonym do lądowania z braku paliwa wegen Treibstoffknappheit landen müssen
mina f
(wyraz twarzy) Miene f
robić dobrą minę do złej gry gute Miene zum bösen Spiel machen
woj Mine f
kłaść 〈stawiać〉 miny Minen legen
nastrój m
Stimmung f
nastroje ludności 〈wśród ludzi〉 die Stimmung in der Bevölkerung
nastroje pogarszają 〈zmieniają〉 się die Stimmung sinkt 〈schlägt um〉
(usposobienie) Stimmung f
(humor) Laune f
w dobrym nastroju gutgelaunt
w złym nastroju missgelaunt
on nie jest dziś w nastroju 〈humorze〉 er ist heute nicht bei Laune
wprowadzać (w) dobry nastrój gute Laune verbreiten

Materiały gramatyczne

zły
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło
every cloud has a silver lining
gni
zły to ptak, co własne gniazdo kala
it’s an ill bird that fouls its own nest
goś
gość nie w porę gorszy Tatarzyna
≈ there’s nothing worse than a guest turning up at the wrong time
si
siła złego na jednego
≈ it never rains but it pours
The world’s worst cook.
Najgorszy kucharz na świecie.
To back the wrong horse.
Postawić na złego konia.

Przysłowia

zły
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło
every cloud has a silver lining
gni
zły to ptak, co własne gniazdo kala
it’s an ill bird that fouls its own nest
goś
gość nie w porę gorszy Tatarzyna
≈ there’s nothing worse than a guest turning up at the wrong time
si
siła złego na jednego
≈ it never rains but it pours

Przydatne zwroty

The world’s worst cook.
Najgorszy kucharz na świecie.
To back the wrong horse.
Postawić na złego konia.
Słownik języka polskiego
Zobacz „zły” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich