wątpliwość

Słownik polsko-angielski PWN

wątpliwość ż. doubt
w razie wątpliwości when in doubt

Słownik polsko-niemiecki PWN

ulegać unterliegen (komuś j-m)
ulegać (nieszczęśliwemu) wypadkowi verunglücken
nie ulega wątpliwości es unterliegt keinem Zweifel
ulegać wpływom beeinflusst werden
wyrażać (się) (sich) ausdrücken 〈äußern〉
wyrażać życzenie 〈wątpliwość〉 na jakiś temat einen Wunsch 〈Zweifel über etw〉 äußern
wyrażać swoje zdanie seine Meinung kundtun
zastrzeżenie n Vorbehalt m
bez zastrzeżeń ohne Vorbehalt
z zastrzeżeniem mit 〈unter〉 Vorbehalt
mieć zastrzeżenia 〈wątpliwości〉 Bedenken haben

Materiały gramatyczne

It is undeniable that she is the best boss we have had.
Nie ulega (najmniejszej) wątpliwości, że to najlepszy szef, jakiego mieliśmy.

It is indisputable that she is the best boss we have had.
Nie ulega (najmniejszej) wątpliwości, że to najlepszy szef, jakiego mieliśmy.

I’m not sure whether he will come.
Nie jestem pewien, czy przyjdzie.

I cannot say with any certainty whether he will come.
Nie mogę powiedzieć, czy przyjdzie.

He is still undecided as to what action to take.
Wciąż nie jest zdecydowany, co ma robić.

He is still wondering what to do.
Wciąż zastanawia się, co robić.

There is still considerable doubt surrounding the future of the project.
Nadal istnieją (poważne) wątpliwości co do przyszłości tego projektu.

It is a matter for debate whether we will gain anything by this.
Jest sprawą dyskusyjną, czy coś na tym zyskamy.

It is doubtful whether we will gain anything by this.
Jest sprawą wątpliwą, czy coś na tym zyskamy.

I have my doubts (about his competence).
Mam wątpliwości (co do jego kompentencji).

One can hardly expect him to agree to such terms, but you never know.
Trudno się spodziewać, że zgodzi się na takie warunki, ale nigdy nic nie wiadomo.

I’m quite certain that she did it.
Jestem prawie pewien, że ona to zrobiła.

There is bound to be a period of unrest.
Musi nastąpić okres niepokoju.

Nobody can deny that he has great experience in this field.
Nie da się zaprzeczyć, że ma wielkie doświadczenie w tej dziedzinie.

We are (quietly) confident that we will win.
Mamy (cichą) nadzieję, że zwyciężymy.

You were quite right to query this assertion – it is indeed incorrect.
Słusznie podałeś w wątpliwość to twierdzenie — rzeczywiście jest błędne.

Przydatne zwroty

It is undeniable that she is the best boss we have had.
Nie ulega (najmniejszej) wątpliwości, że to najlepszy szef, jakiego mieliśmy.

It is indisputable that she is the best boss we have had.
Nie ulega (najmniejszej) wątpliwości, że to najlepszy szef, jakiego mieliśmy.

I’m not sure whether he will come.
Nie jestem pewien, czy przyjdzie.

I cannot say with any certainty whether he will come.
Nie mogę powiedzieć, czy przyjdzie.

He is still undecided as to what action to take.
Wciąż nie jest zdecydowany, co ma robić.

He is still wondering what to do.
Wciąż zastanawia się, co robić.

There is still considerable doubt surrounding the future of the project.
Nadal istnieją (poważne) wątpliwości co do przyszłości tego projektu.

It is a matter for debate whether we will gain anything by this.
Jest sprawą dyskusyjną, czy coś na tym zyskamy.

It is doubtful whether we will gain anything by this.
Jest sprawą wątpliwą, czy coś na tym zyskamy.

I have my doubts (about his competence).
Mam wątpliwości (co do jego kompentencji).

One can hardly expect him to agree to such terms, but you never know.
Trudno się spodziewać, że zgodzi się na takie warunki, ale nigdy nic nie wiadomo.

I’m quite certain that she did it.
Jestem prawie pewien, że ona to zrobiła.

There is bound to be a period of unrest.
Musi nastąpić okres niepokoju.

Nobody can deny that he has great experience in this field.
Nie da się zaprzeczyć, że ma wielkie doświadczenie w tej dziedzinie.

We are (quietly) confident that we will win.
Mamy (cichą) nadzieję, że zwyciężymy.

You were quite right to query this assertion – it is indeed incorrect.
Słusznie podałeś w wątpliwość to twierdzenie — rzeczywiście jest błędne.

Słownik języka polskiego
Zobacz „wątpliwość” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich