wątpliwość
Słownik polsko-angielski PWN
wątpliwość ż. doubt
w razie wątpliwości when in doubt
Translatica, kierunek polsko-angielski
wątpliwość rzeczownik, rodzaj żeński;
doubt;
query;
question;
qualm;
doubts;
hesitancy;
dubiety;
wątpliwość konstytucyjna rzeczownik, rodzaj żeński; → constitutional doubt

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „wątpliwość” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Słownik polsko-niemiecki PWN
ulegać unterliegen (komuś j-m)
ulegać (nieszczęśliwemu) wypadkowi verunglücken
nie ulega wątpliwości es unterliegt keinem Zweifel
ulegać wpływom beeinflusst werden
wyrażać (się) (sich) ausdrücken 〈äußern〉
wyrażać życzenie 〈wątpliwość〉 na jakiś temat einen Wunsch 〈Zweifel über etw〉 äußern
wyrażać swoje zdanie seine Meinung kundtun
zastrzeżenie n Vorbehalt m
bez zastrzeżeń ohne Vorbehalt
z zastrzeżeniem mit 〈unter〉 Vorbehalt
mieć zastrzeżenia 〈wątpliwości〉 Bedenken haben
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wątpliwość rzeczownik, rodzaj żeński;
Zweifel;
Bedenken;
Frage;
Skepsis;
Unglaube;
Unglaube;
wątpliwość rzeczownik, rodzaj żeński;
jakakolwiek wątpliwość rzeczownik, rodzaj żeński;
Słownik polsko-włoski PWN
wątpliwość f dubbio m
Słownik polsko-rosyjski PWN
wątpliwość
1 (na temat czegoś, co do czegoś) сомнение насчёт чего-н., относительно чего-н.
2 (problematyczność) сомнительность
mieć wątpliwości (co do czegoś, na temat czegoś; czy) сомневаться в чём-н.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich