wątpliwość

Słownik polsko-angielski PWN

wątpliwość ż. doubt
w razie wątpliwości when in doubt

Słownik polsko-niemiecki PWN

ulegać unterliegen (komuś j-m)
ulegać (nieszczęśliwemu) wypadkowi verunglücken
nie ulega wątpliwości es unterliegt keinem Zweifel
ulegać wpływom beeinflusst werden
wyrażać (się) (sich) ausdrücken 〈äußern〉
wyrażać życzenie 〈wątpliwość〉 na jakiś temat einen Wunsch 〈Zweifel über etw〉 äußern
wyrażać swoje zdanie seine Meinung kundtun
zastrzeżenie n Vorbehalt m
bez zastrzeżeń ohne Vorbehalt
z zastrzeżeniem mit 〈unter〉 Vorbehalt
mieć zastrzeżenia 〈wątpliwości〉 Bedenken haben

Słownik polsko-włoski PWN

wątpliwość f dubbio m
budzić v
svegliare
(uczucia) ispirare
budzić w kimś obawę ispirare a qu timore
(wywołać) destare, suscitare
budzić ciekawość destare la curiosità
budzić czyjeś wątpliwości infondere dei dubbi a qu
, budzić się svegliarsi
najść, nachodzić v
importunare (kogoś – qu)
(opanować) invadere
nachodzą mnie wątpliwości mi assale un dubbio

Słownik polsko-rosyjski PWN

wątpliwość
1 (na temat czegoś, co do czegoś) сомнение насчёт чего-н., относительно чего-н.
2 (problematyczność) сомнительность
mieć wątpliwości (co do czegoś, na temat czegoś; czy) сомневаться в чём-н.
podać
1 подать
2 (przekazać; zakomunikować, пр. przez radio) передать
3 (przedstawić; wyliczyć) представить
4 (poinformować) сообщить
5 (wręczyć, dać; podać adres, termin itp.) дать
podać do sądu kogoś подать в суд на кого-н.
podać do stołu подать на стол
podać rękę na powitanie komuś поздороваться за руку с кем-н.
podać w wątpliwość подвергнуть сомнению
podać do wiadomości
1 (komuś coś) известить кого-н. о чём-н.
2 (ogłosić) объявить
podawać
1 подавать
2 (przekazywać; komunikować, пр. przez radio) передавать
3 (przedstawiać; wyliczać) представлять
4 (informować) сообщать
5 (wręczać, dawać; podawać adres, termin itp.) давать
podawać do sądu kogoś подавать в суд на кого-н.
podawać do stołu подавать на стол
podawać rękę na powitanie komuś здороваться за руку с кем-н.
podawać w wątpliwość подвергать сомнению
podawać do wiadomości
1 (komuś coś) извещать кого-н. о чём-н.
2 (ogłaszać) объявлять
ulegać
1 (namowom, pokusie itp.) поддаваться
2 (ustępować komuś) уступать
3 (przegrywać) проигрывать
nie ulega wątpliwości, nie ulega kwestii не подлежит сомнению
wyrazić выразить
wyrazić wątpliwość усомниться

Materiały gramatyczne

It is undeniable that she is the best boss we have had.
Nie ulega (najmniejszej) wątpliwości, że to najlepszy szef, jakiego mieliśmy.

It is indisputable that she is the best boss we have had.
Nie ulega (najmniejszej) wątpliwości, że to najlepszy szef, jakiego mieliśmy.

I’m not sure whether he will come.
Nie jestem pewien, czy przyjdzie.

I cannot say with any certainty whether he will come.
Nie mogę powiedzieć, czy przyjdzie.

He is still undecided as to what action to take.
Wciąż nie jest zdecydowany, co ma robić.

He is still wondering what to do.
Wciąż zastanawia się, co robić.

There is still considerable doubt surrounding the future of the project.
Nadal istnieją (poważne) wątpliwości co do przyszłości tego projektu.

It is a matter for debate whether we will gain anything by this.
Jest sprawą dyskusyjną, czy coś na tym zyskamy.

It is doubtful whether we will gain anything by this.
Jest sprawą wątpliwą, czy coś na tym zyskamy.

I have my doubts (about his competence).
Mam wątpliwości (co do jego kompentencji).

One can hardly expect him to agree to such terms, but you never know.
Trudno się spodziewać, że zgodzi się na takie warunki, ale nigdy nic nie wiadomo.

I’m quite certain that she did it.
Jestem prawie pewien, że ona to zrobiła.

There is bound to be a period of unrest.
Musi nastąpić okres niepokoju.

Nobody can deny that he has great experience in this field.
Nie da się zaprzeczyć, że ma wielkie doświadczenie w tej dziedzinie.

We are (quietly) confident that we will win.
Mamy (cichą) nadzieję, że zwyciężymy.

You were quite right to query this assertion – it is indeed incorrect.
Słusznie podałeś w wątpliwość to twierdzenie — rzeczywiście jest błędne.

Przydatne zwroty

It is undeniable that she is the best boss we have had.
Nie ulega (najmniejszej) wątpliwości, że to najlepszy szef, jakiego mieliśmy.

It is indisputable that she is the best boss we have had.
Nie ulega (najmniejszej) wątpliwości, że to najlepszy szef, jakiego mieliśmy.

I’m not sure whether he will come.
Nie jestem pewien, czy przyjdzie.

I cannot say with any certainty whether he will come.
Nie mogę powiedzieć, czy przyjdzie.

He is still undecided as to what action to take.
Wciąż nie jest zdecydowany, co ma robić.

He is still wondering what to do.
Wciąż zastanawia się, co robić.

There is still considerable doubt surrounding the future of the project.
Nadal istnieją (poważne) wątpliwości co do przyszłości tego projektu.

It is a matter for debate whether we will gain anything by this.
Jest sprawą dyskusyjną, czy coś na tym zyskamy.

It is doubtful whether we will gain anything by this.
Jest sprawą wątpliwą, czy coś na tym zyskamy.

I have my doubts (about his competence).
Mam wątpliwości (co do jego kompentencji).

One can hardly expect him to agree to such terms, but you never know.
Trudno się spodziewać, że zgodzi się na takie warunki, ale nigdy nic nie wiadomo.

I’m quite certain that she did it.
Jestem prawie pewien, że ona to zrobiła.

There is bound to be a period of unrest.
Musi nastąpić okres niepokoju.

Nobody can deny that he has great experience in this field.
Nie da się zaprzeczyć, że ma wielkie doświadczenie w tej dziedzinie.

We are (quietly) confident that we will win.
Mamy (cichą) nadzieję, że zwyciężymy.

You were quite right to query this assertion – it is indeed incorrect.
Słusznie podałeś w wątpliwość to twierdzenie — rzeczywiście jest błędne.

Słownik języka polskiego
Zobacz „wątpliwość” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich