wyrażać

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
wyrażać (się) (sich) ausdrücken 〈äußern〉
wyrażać życzenie 〈wątpliwość〉 na jakiś temat einen Wunsch 〈Zweifel über etw〉 äußern
wyrażać swoje zdanie seine Meinung kundtun
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich