tylko

Słownik polsko-angielski PWN

tylko
1 part. only
to tylko dziecko he’s merely a child
tylko pomyśl! just think!
2 spój.
możesz tu zostać, tylko nie hałasuj you can stay (here), only don’t make any noise!
każdy, tylko nie on! anybody but him!
nie tylko ... lecz także i... not only... but also...

Translatica, kierunek polsko-angielski

tylko spójnik;
only;
but;
tylko przysłówek;
only;
merely;
just;
alone;
barely;
solely;
but;
purely;
entirely;
only just;
strictly;
simply;

Słownik polsko-niemiecki PWN

tylko
nur
(jedynie) allein
tylko ty (jedna) nur du allein

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

tylko spójnik;
bloß;
allein;
nur celownik;
sondern;
tylko przysłówek;
nur;
lediglich;
einzig;
alleinig;
vorhin;
knapp;
soeben;
irgend;
exklusiv;
immer;

Słownik polsko-włoski PWN

tylko
1. adv solo, soltanto
tylko jeden uno solo
film tylko dla dorosłych film solo per adulti
nie tylko..., ale... non solo... ma...
2. conj solo (che)
ładny, tylko (że) drogi bello, solo un po’caro

Słownik polsko-rosyjski PWN

tylko
1 только
2 (lecz) а
3 (nie więcej, zaledwie tyle) всего

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „tylko” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich