nie tylko

Słownik polsko-angielski PWN

tylko
1 part. only
to tylko dziecko he’s merely a child
tylko pomyśl! just think!
2 spój.
możesz tu zostać, tylko nie hałasuj you can stay (here), only don’t make any noise!
każdy, tylko nie on! anybody but him!
nie tylko ... lecz także i... not only... but also...

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „nie tylko” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

lecz
aber
(w przeczeniu) sondern
nie, ty lecz ja nicht du, sondern ich
nie tylko... lecz także... nicht nur... sondern auch...
gdy wenn; als
gdy przyjdzie, zapytam go wenn er kommt, frage ich ihn
zawsze gdy patrzę na nią... immer wenn ich sie ansehe...
gdy tylko sobald
podczas gdy während, indem
od czasu gdy seitdem
pejzaż m
Landschaft f
pejzaż holenderski 〈ekspresjonistyczny〉 die holländische 〈expressionistische〉 Landschaft
pejzaż księżycowy Mondlandschaft f
ona maluje same 〈tylko〉 pejzaże sie malt lauter 〈nur〉 Landschaften
(ekologiczny) pejzaż przekształconej przez człowieka Ziemi Kulturlandschaft f
(dziedzina sztuki) Landschaftsmalerei f

Słownik polsko-włoski PWN

tylko
1. adv solo, soltanto
tylko jeden uno solo
film tylko dla dorosłych film solo per adulti
nie tylko..., ale... non solo... ma...
2. conj solo (che)
ładny, tylko (że) drogi bello, solo un po’caro

Słownik polsko-rosyjski PWN

byle
1 (byle tylko) лишь бы
2 (byle który, byle jaki spośród kilku, wielu) любой
3 (byle co, byle gdzie) попало
jeść byle co есть что попало
byle jaki
1 (marny) дрянной
2 (pierwszy lepszy) первый попавшийся
byle tylko лишь бы
nie byle co не пустяк
nie byle kto не кто-нибудь
mówić
1 говорить
2 (informować) сообщать
3 (gawędzić, wspólnie z kimś roztrząsać coś) толковать
4 (zwracać się do kogoś) обращаться к кому-н.
5 (mówić o kimś źle) наговаривать на кого-н.
mówcie, co chcecie, ale что ни говори;
mówić dalej продолжать
mówić sobie po imieniu быть на ты с кем-н.;
mówić z naciskiem (o czymś) подчёркивать что-н.;
nie ma co mówić нечего сказать / ничего не скажешь / слов нет
nie mów (doprawdy?) не скажи;
tak się tylko mówi это только так говорят
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich