chcieć

Słownik polsko-angielski PWN

chcieć cz. to want
chcę iść do kina I want to go to the cinema
chcę/chciałabym cię o coś prosić I want/I’d like to ask you a favour
chcieć dobrze to mean well
chce mi się spać I feel sleepy
nie chciało mu się he didn’t feel like it
dokąd zaim. where (to)
idź, dokąd chcesz go wherever you want
nie miała dokąd pójść she had nowhere to go
jeść cz. to eat
chce mu się jeść he’s hungry

Słownik polsko-niemiecki PWN

chcieć wollen
nie chce mi się ich habe kein Lust
chciałbym bardzo... ich möchte gern...
chcieć to móc wo ein Wille ist, ist auch ein Weg
jeść essen
jeść śniadanie frühstücken
jeść obiad 〈kolację〉 zu Mittag 〈zu Abend〉 essen
chce mi się jeść ich bin hugrig
daj mi co(ś) zjeść gib mir etwas zu essen
nie ma co jeść 〈pić〉 es gibt nichts zu essen 〈zu trinken〉
komentować
kommentieren
(objaśniać) erläutern
skomentować coś zu etw Kommentar geben
on nie chciał tego skomentować er wollte dazu keinen Kommentar geben
pełnomocnictwo n
Vollmacht f
(upoważnienie) Bevollmächtigung f
pełnomocnictw nadzwyczajne 〈szczególne〉 Sondervollmacht f
udzielić komuś pełnomocnictwa j-n bevollmächtigen
on chce 〈domaga się〉 nadzwyczajnych pełnomocnictw er will Sondervollmachten
pić
trinken
(popijać) zechen
pić bruderschaft Brüderschaft trinken
chce mi się pić ich habe Durst
słyszeć hören
nie chcę nic o tym słyszeć ! ich will nichts davon horen!

Materiały gramatyczne

chc
chcieć to móc
where there’s a will there’s a way
chcąc
dla chcącego nie ma nic trudnego
where there’s a will there’s a way

I want to go to Italy.
Chcę pojechać do Włoch.

I would like to go to Italy.
Chciałbym pojechać do Włoch.

I must apologize for the delay in replying to your letter.
Chciałbym przeprosić, że tak długo nie odpowiadałem na list.

I must apologize for being so late with these birthday wishes.
Chciałbym przeprosić, że tak długo zwlekałem ze złożeniem życzeń.

If you ask me I would invite them all at once.
Jeżeli chcesz znać moje zdanie — zaproś ich wszystkich razem.

If you want my advice, I would invite them all at once.
Jeżeli chcesz mojej rady — zaproś ich wszystkich razem.

This is just what I don’t want.
Tego właśnie nie chciałem.

jeżeli góra nie chce przyjść do Mahometa, to Mahomet musi iść do góry
if the mountain won’t come to Mohammed, Mohammed must go to the mountain
He wants to get the best of both worlds.
Chce upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu.

What do you want to be when you grow up?
Kim chcesz zostać, jak dorośniesz?

I would like to be a pilot, but my health is not good enough.
Chciałbym zostać pilotem, ale nie mogę ze względu na stan zdrowia.

You can go if you wish.
Możesz iść, jeśli chcesz.

[infml] I mean to make him confess, come what may.
[infml] Niech się dzieje, co chce — mam zamiar skłonić go do przyznania się.

Do you think she really intended to encourage him? – Yes, she had every intention of leading him on.
Czy sądzisz, że naprawdę chciała go skokietować? — Tak, miała (szczery) zamiar go uwieść.

I don’t wish to seem inquisitive, but I’d love to know where you bought that dress.
Nie chciałabym być wścibska, ale gdzie kupiłaś tę sukienkę?

May I ask you why you no longer want the goods?
Czy wolno mi spytać, dlaczego nie chce Pan już zamówionych artykułów?

You may tell him (if you wish).
Możesz mu powiedzieć (jeśli chcesz).

You must understand that I have had no time to prepare a speech.
Proszę uwzględnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

You will appreciate that I have had no time to prepare a speech.
Chciałbym wyjaśnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

Przysłowia

chc
chcieć to móc
where there’s a will there’s a way
chcąc
dla chcącego nie ma nic trudnego
where there’s a will there’s a way
jeżeli góra nie chce przyjść do Mahometa, to Mahomet musi iść do góry
if the mountain won’t come to Mohammed, Mohammed must go to the mountain

Przydatne zwroty

I want to go to Italy.
Chcę pojechać do Włoch.

I would like to go to Italy.
Chciałbym pojechać do Włoch.

I must apologize for the delay in replying to your letter.
Chciałbym przeprosić, że tak długo nie odpowiadałem na list.

I must apologize for being so late with these birthday wishes.
Chciałbym przeprosić, że tak długo zwlekałem ze złożeniem życzeń.

If you ask me I would invite them all at once.
Jeżeli chcesz znać moje zdanie — zaproś ich wszystkich razem.

If you want my advice, I would invite them all at once.
Jeżeli chcesz mojej rady — zaproś ich wszystkich razem.

This is just what I don’t want.
Tego właśnie nie chciałem.

He wants to get the best of both worlds.
Chce upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu.

What do you want to be when you grow up?
Kim chcesz zostać, jak dorośniesz?

I would like to be a pilot, but my health is not good enough.
Chciałbym zostać pilotem, ale nie mogę ze względu na stan zdrowia.

You can go if you wish.
Możesz iść, jeśli chcesz.

[infml] I mean to make him confess, come what may.
[infml] Niech się dzieje, co chce — mam zamiar skłonić go do przyznania się.

Do you think she really intended to encourage him? – Yes, she had every intention of leading him on.
Czy sądzisz, że naprawdę chciała go skokietować? — Tak, miała (szczery) zamiar go uwieść.

I don’t wish to seem inquisitive, but I’d love to know where you bought that dress.
Nie chciałabym być wścibska, ale gdzie kupiłaś tę sukienkę?

May I ask you why you no longer want the goods?
Czy wolno mi spytać, dlaczego nie chce Pan już zamówionych artykułów?

You may tell him (if you wish).
Możesz mu powiedzieć (jeśli chcesz).

You must understand that I have had no time to prepare a speech.
Proszę uwzględnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

You will appreciate that I have had no time to prepare a speech.
Chciałbym wyjaśnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

Słownik języka polskiego
Zobacz „chcieć” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich