Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: rubber
Sieving apparatus — sieving should be done by hand; sieving aids (
rubber
cubes of 20 mm side);

...do przesiewania – przesiewanie należy wykonywać ręcznie; elementy pomocnicze do przesiewania (
gumowe
kostki o bokach 20 mm);
Sieving apparatus — sieving should be done by hand; sieving aids (
rubber
cubes of 20 mm side);

urządzenie do przesiewania – przesiewanie należy wykonywać ręcznie; elementy pomocnicze do przesiewania (
gumowe
kostki o bokach 20 mm);

...of between 50 and 100 grams are sifted by hand for at least five minutes, with the aid of the
rubber
cubes.

...się w przedziale 50–100 gramów przesiewa się ręcznie przez przynajmniej pięć minut, przy użyciu
gumowych
kostek jako elementów pomocniczych przy przesiewaniu.
Two samples of pearled barley of a checked weight of between 50 and 100 grams are sifted by hand for at least five minutes, with the aid of the
rubber
cubes.

Dwie próbki jęczmienia perłowego o sprawdzonej wadze mieszczącej się w przedziale 50–100 gramów przesiewa się ręcznie przez przynajmniej pięć minut, przy użyciu
gumowych
kostek jako elementów pomocniczych przy przesiewaniu.

Acrylonitrile-butadiene
rubber
"NBR", in primary forms or in plates, sheets or strip (excl. latex)

Kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy (NBR) w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach (inny niż lateks)
Acrylonitrile-butadiene
rubber
"NBR", in primary forms or in plates, sheets or strip (excl. latex)

Kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy (NBR) w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach (inny niż lateks)

...halo-isobutene-isoprene rubber "CIIR" or "BIIR", chloroprene rubber "CR", acrylonitrile-butadiene
rubber
"NBR", isoprene rubber "IR" and non-conjugated ethylene-propylene diene rubber "EPDM")

Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach (inne niż lateks, kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR), karboksylowany kauczuk...
Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip (excl. latex, styrene-butadiene rubber "SBR", carboxylated styrene-butadiene rubber "XSBR", butadiene rubber "BR", isobutylene isoprene rubber "IIR", halo-isobutene-isoprene rubber "CIIR" or "BIIR", chloroprene rubber "CR", acrylonitrile-butadiene
rubber
"NBR", isoprene rubber "IR" and non-conjugated ethylene-propylene diene rubber "EPDM")

Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach (inne niż lateks, kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR), karboksylowany kauczuk butadienowo-styrenowy (XSBR), kauczuk butadienowy (BR), kauczuk izobutenowo-izoprenowy (butylowy) (IIR), kauczuk halo-izobutenowo-izoprenowy (CIIR lub BIIR), kauczuk chloroprenowy (chlorobutadienowy) (CR), kauczuk akrylonitrylowo butadienowy (NBR), kauczuk izoprenowy (IR) i kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM))

...halo-isobutene-isoprene rubber "CIIR" or "BIIR", chloroprene rubber "CR", acrylonitrile-butadiene
rubber
"NBR", isoprene rubber "IR" and non-conjugated ethylene-propylene diene rubber "EPDM")

Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach (inne niż kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR), karboksylowany kauczuk...
Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip (excl. styrene-butadiene rubber "SBR", carboxylated styrene-butadiene rubber "XSBR", butadiene rubber "BR", isobutylene isoprene rubber "IIR", halo-isobutene-isoprene rubber "CIIR" or "BIIR", chloroprene rubber "CR", acrylonitrile-butadiene
rubber
"NBR", isoprene rubber "IR" and non-conjugated ethylene-propylene diene rubber "EPDM")

Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach (inne niż kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR), karboksylowany kauczuk butadienowo-styrenowy (XSBR), kauczuk butadienowy (BR), kauczuk izobutenowo-izoprenowy (butylowy) (IIR), kauczuk halo-izobutenowo-izoprenowy (CIIR lub BIIR), kauczuk chloroprenowy (chlorobutadienowy) (CR), kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy (NBR), kauczuk izoprenowy (IR) i kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM))

Latex of acrylonitrile-butadiene
rubber
"NBR"

Lateks kauczukowy akrylonitrylowo-butadienowy (NBR)
Latex of acrylonitrile-butadiene
rubber
"NBR"

Lateks kauczukowy akrylonitrylowo-butadienowy (NBR)

Acrylonitrile-butadiene
rubber
(NBR)

Kauczuk akrylonitrylowo - butadienowy (NBR)
Acrylonitrile-butadiene
rubber
(NBR)

Kauczuk akrylonitrylowo - butadienowy (NBR)

Acrylonitrile-butadiene
rubber
(NBR)

Kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy (NBR)
Acrylonitrile-butadiene
rubber
(NBR)

Kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy (NBR)

Acrylonitrile-butadiene
rubber
(NBR)

Kauczuk akrylonitrylowo - butadienowy (NBR)
Acrylonitrile-butadiene
rubber
(NBR)

Kauczuk akrylonitrylowo - butadienowy (NBR)

...respectively, felt and nonwovens, impregnated, coated, covered or laminated with plastics or
rubber
, whatever the nature of these materials (compact or cellular).

...filc i włókniny impregnowane, powleczone lub pokryte, lub laminowane tworzywami sztucznymi lub
gumą
, bez względu na postać tych materiałów (zwartą lub komórkową).
Headings 5602 and 5603 cover, respectively, felt and nonwovens, impregnated, coated, covered or laminated with plastics or
rubber
, whatever the nature of these materials (compact or cellular).

Pozycje 5602 i 5603 obejmują odpowiednio filc i włókniny impregnowane, powleczone lub pokryte, lub laminowane tworzywami sztucznymi lub
gumą
, bez względu na postać tych materiałów (zwartą lub komórkową).

...respectively, felt and nonwovens, impregnated, coated, covered or laminated with plastics or
rubber
, whatever the nature of these materials (compact or cellular).

...filc i włókniny impregnowane, powleczone lub pokryte, lub laminowane tworzywami sztucznymi lub
gumą
, bez względu na postać tych materiałów (zwartą lub komórkową).
Headings 5602 and 5603 cover, respectively, felt and nonwovens, impregnated, coated, covered or laminated with plastics or
rubber
, whatever the nature of these materials (compact or cellular).

Pozycje 5602 i 5603 obejmują odpowiednio filc i włókniny impregnowane, powleczone lub pokryte, lub laminowane tworzywami sztucznymi lub
gumą
, bez względu na postać tych materiałów (zwartą lub komórkową).

...respectively, felt and nonwovens, impregnated, coated, covered or laminated with plastics or
rubber
, whatever the nature of these materials (compact or cellular).

...filc i włókniny impregnowane, powleczone lub pokryte, lub laminowane tworzywami sztucznymi lub
gumą
, bez względu na postać tych materiałów (zwartą lub komórkową).
Headings 5602 and 5603 cover, respectively, felt and nonwovens, impregnated, coated, covered or laminated with plastics or
rubber
, whatever the nature of these materials (compact or cellular).

Pozycje 5602 i 5603 obejmują odpowiednio filc i włókniny impregnowane, powleczone lub pokryte, lub laminowane tworzywami sztucznymi lub
gumą
, bez względu na postać tych materiałów (zwartą lub komórkową).

‘Natural rubber producer’ is any Member whose production of natural
rubber
exceeds its consumption of natural rubber.

„Producent kauczuku naturalnego” oznacza każdego Członka, którego produkcja
kauczuku
naturalnego przekracza jego konsumpcję kauczuku naturalnego.
‘Natural rubber producer’ is any Member whose production of natural
rubber
exceeds its consumption of natural rubber.

„Producent kauczuku naturalnego” oznacza każdego Członka, którego produkcja
kauczuku
naturalnego przekracza jego konsumpcję kauczuku naturalnego.

Blocks or sheets of cellular vulcanised
rubber
of modified ethylene-propylene-diene (EPDM) blended with chloroprene, which satisfy the Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1

Bloki lub arkusze z wulkanizowanej
gumy
komórkowej, z modyfikowanego kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM), zmieszanego z chloroprenem, który spełnia normę ‘Underwriters Laboratories...
Blocks or sheets of cellular vulcanised
rubber
of modified ethylene-propylene-diene (EPDM) blended with chloroprene, which satisfy the Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1

Bloki lub arkusze z wulkanizowanej
gumy
komórkowej, z modyfikowanego kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM), zmieszanego z chloroprenem, który spełnia normę ‘Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1’

Blocks or sheets of cellular vulcanised
rubber
of modified ethylene-propylene-diene (EPDM) blended with chloroprene, which satisfy the Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1

Bloki lub arkusze z wulkanizowanej
gumy
komórkowej, z modyfikowanego kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM), zmieszanego z chloroprenem, który spełnia normę ‘Underwriters Laboratories...
Blocks or sheets of cellular vulcanised
rubber
of modified ethylene-propylene-diene (EPDM) blended with chloroprene, which satisfy the Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1

Bloki lub arkusze z wulkanizowanej
gumy
komórkowej, z modyfikowanego kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM), zmieszanego z chloroprenem, który spełnia normę ‘Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1’

Blocks or sheets of cellular vulcanised
rubber
of modified ethylene-propylene-diene (EPDM) blended with chloroprene, which satisfy the Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1

Bloki lub arkusze z wulkanizowanej
gumy
komórkowej, z modyfikowanego kauczuku etylenowo–propylenowo–dienowego (EPDM), zmieszanego z chloroprenem, który spełnia normę „Underwriters Laboratories...
Blocks or sheets of cellular vulcanised
rubber
of modified ethylene-propylene-diene (EPDM) blended with chloroprene, which satisfy the Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1

Bloki lub arkusze z wulkanizowanej
gumy
komórkowej, z modyfikowanego kauczuku etylenowo–propylenowo–dienowego (EPDM), zmieszanego z chloroprenem, który spełnia normę „Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF–1”

...of felt, plaited or made-up from fabrics in the piece or in strips, knitted or crocheted, of
rubber
, of plastics, of fur-skin, safety headgear)

...wykonanych z filcu, plecionych lub z tkanin w kawałku albo w postaci pasków, z dzianin, z
gumy
, tworzyw sztucznych, ze skór futerkowych, ochronnych nakryć głowy, gdzie indziej niesklasyfikow
Hats and other headgear (excluding of felt, plaited or made-up from fabrics in the piece or in strips, knitted or crocheted, of
rubber
, of plastics, of fur-skin, safety headgear)

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z wyłączeniem wykonanych z filcu, plecionych lub z tkanin w kawałku albo w postaci pasków, z dzianin, z
gumy
, tworzyw sztucznych, ze skór futerkowych, ochronnych nakryć głowy, gdzie indziej niesklasyfikowane

...felt, plaited or made-up from fabrics in the piece or in strips, knitted or crocheted, of
rubber
, of plastics, of fur-skin, safety headgear)

...wykonanych z filcu, plecionych lub z tkanin w kawałku albo w postaci pasków, z dzianin, z
gumy
, tworzyw sztucznych, ze skór futerkowych, ochronnych nakryć głowy, gdzie indziej niesklasyfikow
Hats and other headgear (excluding felt, plaited or made-up from fabrics in the piece or in strips, knitted or crocheted, of
rubber
, of plastics, of fur-skin, safety headgear)

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z wyłączeniem wykonanych z filcu, plecionych lub z tkanin w kawałku albo w postaci pasków, z dzianin, z
gumy
, tworzyw sztucznych, ze skór futerkowych, ochronnych nakryć głowy, gdzie indziej niesklasyfikowane

...of felt, plaited or made-up from fabrics in the piece or in strips, knitted or crocheted, of
rubber
, of plastics, safety headgear)

...wykonanych z filcu, plecionych lub z tkanin w kawałku albo w postaci pasków, z dzianin, z
gumy
, tworzyw sztucznych, ochronnych nakryć głowy, gdzie indziej niesklasyfikowane
Hats and other headgear (excluding of felt, plaited or made-up from fabrics in the piece or in strips, knitted or crocheted, of
rubber
, of plastics, safety headgear)

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z wyłączeniem wykonanych z filcu, plecionych lub z tkanin w kawałku albo w postaci pasków, z dzianin, z
gumy
, tworzyw sztucznych, ochronnych nakryć głowy, gdzie indziej niesklasyfikowane

Endless transmission belts of trapezoidal cross-section "V-belts", of vulcanised
rubber
, of an outside circumference > 180 cm but ≤ 240 cm (excl. V-ribbed)

Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), z
gumy
, o obwodzie zewnętrznym > 180 cm, ale ≤ 240 cm (inne niż rowkowane)
Endless transmission belts of trapezoidal cross-section "V-belts", of vulcanised
rubber
, of an outside circumference > 180 cm but ≤ 240 cm (excl. V-ribbed)

Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), z
gumy
, o obwodzie zewnętrznym > 180 cm, ale ≤ 240 cm (inne niż rowkowane)

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich