interconnected
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
interconnected
przymiotnik
Podobne hasła w języku angielskim:
interconnect
czasownik
Translator
Przetłumacz „interconnected” w translatorze.

Popularne słowa

    Lista haseł polskich
    Lista haseł angielskich
    Lista haseł niemieckich