Przetłumacz w translatorze

Słowo dnia: wątpliwość

Przysłowia

wilk
nie wywołuj wilka z lasu
let sleeping dogs lie
Więcej przysłów

Przydatne zwroty

[fml] I would like to offer you on behalf of the department our most sincere thanks for your generous donation.
[fml] W imieniu wydziału i swoim własnym pragnę wyrazić naszą głęboką wdzięczność za Państwa szczodrą pomoc.
[fml] I would like to offer you on behalf of the department our grateful thanks for your generous donation.
[fml] W imieniu wydziału i swoim własnym pragnę wyrazić nasze gorące podziękowanie za Państwa hojne wsparcie.
Więcej zwrotów

Imiona w różnych językach

Kunegunda
ang. — Cunegond, Cunegund
fr. — Cunégonde
hiszp. — Cunegunda
łac. — Cunegundis
niem. — Kunigunde, Kunigundis, Kunigund
wł. — Cunegunda
Więcej imion

Amerykański słowniczek lifestyle'owy

Idea ‘self-made mana’ jest wypadkową amerykańskiej demokracji i tradycji pionierskich. Self-made man jest symbolem możliwości, jakie stwarza amerykański system, który choć nie opiekuje się swoimi obywatelami, z drugiej strony stwarza im nieograniczone możliwości awansu społecznego. Self-made man jest ucieleśnieniem człowieka sukcesu i gwarantem, że ciężką pracą można osiągnąć wszystko. Dowodem są osoby legendarnych milionerów, którzy rozpoczynali karierę od posady pucybuta. Mniej spektakularnymi przykładami self-made manów są miliony imigrantów, którzy uciekając przed nędzą w swoich ojczyznach, w ciągu jednego pokolenia w USA awansowali do szeregów klasy średniej.
Ewa Szabłowska
... >> Więcej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich