Przetłumacz w translatorze

Słowo dnia: wypadek

Przysłowia

ma
w marcu jak w garncu
≈ March comes in like a lion and goes out like a lamb
Więcej przysłów

Przydatne zwroty

(Personally) I reckon that young people are generally politer nowadays.
(Osobiście) uważam, że młodzież jest teraz dużo lepiej wychowana.
(Personally) I have the impression that young people are generally politer nowadays.
(Osobiście) jestem zdania, że młodzież jest teraz dużo lepiej wychowana.
Więcej zwrotów

Imiona w różnych językach

Roman
ang., niem., ros. — Roman
fr. — Romain, Ammon, Main, Manet, Rome
hiszp. — Román
łac. — Romanus
wł. — Romano
Więcej imion

Amerykański słowniczek lifestyle'owy

Political correctness (PC) to hasło, z którym wystąpiono po raz pierwszy na campusach pod koniec lat 80. Program PC połączył elementy feminizmu, antyrasizmu i innych liberalnych doktryn, tworząc nowy postmarksistowski, lewicowy kodeks polityczny. W latach 90. PC rozpowszechniło się poza granicami campusów, a nauki i zalecenia PC stały się podstawą nowej legislacji. Nauczyciele czy pracodawy naruszający zasady politycznej poprawności, narażają się na ostracyzm, a nawet na utratę pracy. Mimo całej przesady i absurdalnej czasem drobiazgowości, PC przyczyniła się do uświadomienia społeczeństwu złożonych problemów: relatywizmu kulturowego, roli języka w sprawowaniu władzy i dyskryminacji społecznej osób o innym kolorze skóry czy niepełnosprawnych.
Ewa Szabłowska
... >> Więcej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich